Tip: výsledky vyhľadávania po voľbe jednej zo zobrazených kategórií nehnuteľností môžete okrem parametrov rozšíreného hľadania (lokalita, výmera, cena, ...) ďalej upresniť zadaním jedného alebo viacerých kľúčových slov do poľa "kľúčové slovo", pričom viaceré kľúčové slová musia byť oddelené čiarkou (napr. "1k, klim., kuch.").

Kľúčové slová: pre počet navzájom prepojených kancelárií (1k, 2k, 3k, ...), pre open space (op. space), pre poschodie (príz., 1. p., 2. p., ...), pre klimatizáciu (klim.), pre vlastnú kuchynku (kuch.), pre vlastné WC (vl. WC), pre výklad (výklad), pre nakladaciu rampu (nakl. rampa), pre možnosť vjazdu do priestoru motorovým vozidlom (vjazd MV).