.

Služby od A po Z


Služby našej kancelárie pokrývajú celé spektrum činností realitného obchodného prípadu - od úvodnej analýzy potrieb klienta až po záverečné vyhodnotenie dosiahnutého výsledku. S veľkým dôrazom na elimináciu právnych rizík a úspešný výsledok.

ANALÝZA POTRIEB

Komplexná analýza potrieb klienta, spracovanie trhových možností.

NASTAVENIE CENY

Optimálne nastavenie stratégie a ceny s dôrazom na jej maximalizáciu.

MARKETING

Komplexný marketing a podpora predaja alebo prenájmu.

VYHĽADÁVANIE

Hľadanie / nájdenie záujemcu, vedenie efektívnych rokovaní.

ROKOVANIA

Eliminácia konfliktov záujmov, dosiahnutie čo najlepšej ceny.

PORADENSTVO

Poradenstvo a asistencia pri koncipovaní zmluvných podmienok.

KOORDINÁCIA

Koordinovanie spolupráce s notármi, znalcami, poradcami a bankami.

TECHNICKÉ ÚKONY

Zabezpečenie vkladu kúpnych / záložných zmlúv do katastra.

ZÁVEREČNÁ ANALÝZA

Porovnanie počiatočných potrieb a dosiahnutého výsledku.

Informujte sa nezáväzne o našich službách

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa vám čo najskôr ozveme späť.


* Ako "Dotknutá osoba" súhlasím so spracovaním osobných údajov v nasledovnom rozsahu/znení.

** Na dopyty / ponuky bez telefónneho kontaktu si vyhradzujeme právo nereagovať. 

.