.

Cenník služieb

                                                                                     .

Ceny služieb RK DOMIOS nevybočujú z obvyklých cien služieb na trhu s nehnuteľnosťami. Vychádzajú z odhodlania poskytovať kvalitné a špecializované služby za štandardných podmienok. Cena služieb konkrétneho obchodného prípadu závisí od ich/jeho rozsahu a náročnosti. Detailné informácie získate po osobnej konzultácii.

RK DOMIOS spolupracuje na obchodných prípadoch z vlastnej ponuky iba s overenými realitnými kanceláriami. Každá spolupráca musí byť vždy dohodnutá vopred. RK DOMIOS si vyhradzuje ponuku obchodného partnera na spoluprácu odmietnuť.