.

Cenník služieb


Ceny služieb RK DOMIOS nevybočujú z obvyklých cien služieb na trhu s nehnuteľnosťami. Vychádzajú z..odhodlania poskytovať kvalitné a špecializované služby za štandardných podmienok. Cena služieb konkrétneho obchodného prípadu závisí od ich/jeho rozsahu a náročnosti. Detailné informácie získate po..osobnej konzultácii.

RK DOMIOS spolupracuje na obchodných prípadoch z vlastnej ponuky s inými realitnými kanceláriami iba vo..výnimočných prípadoch. Každá spolupráca musí byť vždy dohodnutá vopred.

RK DOMIOS si vyhradzuje právo odmietnuť ponuku akéhokoľvek obchodného partnera na spoluprácu.

.