.

Služby od A po Z


Služby našej kancelárie pokrývajú celé spektrum činností realitného obchodného prípadu - od úvodnej analýzy potrieb klienta až po záverečné vyhodnotenie dosiahnutého výsledku. S veľkým dôrazom na elimináciu právnych rizík a úspešný výsledok.

1. ANALÝZA POTRIEB

Komplexná analýza potrieb klienta, spracovanie trhových možností.

2. NASTAVENIE CENY

Optimálne nastavenie stratégie a ceny s..dôrazom na jej maximalizáciu.

3. MARKETING

Komplexný marketing a podpora predaja alebo prenájmu.

4. VYHĽADÁVANIE

Hľadanie / nájdenie záujemcu, vedenie efektívnych rokovaní.

5. ROKOVANIA

Eliminácia konfliktov záujmov, dosiahnutie čo..najlepšej ceny.

6. PORADENSTVO

Poradenstvo a asistencia pri koncipovaní zmluvných podmienok.

7. KOORDINÁCIA

Koordinovanie spolupráce s notármi, znalcami, poradcami a bankami.

8. TECHNICKÉ ÚKONY

Zabezpečenie vkladu kúpnych / záložných zmlúv do katastra.

9. ZÁVEREČNÁ ANALÝZA

Porovnanie počiatočných potrieb a..dosiahnutého výsledku.

Informujte sa nezáväzne o našich službách

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa vám čo najskôr ozveme späť.


* Ako "Dotknutá osoba" súhlasím so spracovaním osobných údajov v nasledovnom rozsahu/znení.

** Na dopyty / ponuky bez telefónneho kontaktu si vyhradzujeme právo nereagovať. 

.